5.2.10

Κρίση Αξιών, ουχί αξιόγραφων


Οι φτωχοί συγγενείς της ΕΕ κατηγορούμε (με την συνδρομή βραβευμένων οικονομολόγων) την Συνθήκη του Μάαστριχ και τις δύο ταχύτητες που δημιούργησε στην Ευρώπη με τον περιορισμό του ελλείμματος στο 3%.

Στην Αμερική, που δεν έχει αντίστοιχους περιορισμούς και χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για το πως τα μέλη πρέπει να βοηθούνται από τον κεντρικό προϋπολογισμό της Ένωσης σε στιγμές κρίσης, αναλύουν το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα και αναζητούν τους λόγους που οι αγορές τους, τούς οδήγησαν στην πρόσφατη κρίση.

Αν δεχτούμε ότι στην Αμερική είναι ένα βήμα παρακάτω από τους Ευρωπαίους, πρέπει να δούμε γιατί ούτε εκείνοι μπόρεσαν να αποφύγουν την πρόσφατη κρίση.
Στην ακόλουθη συζήτηση, ο Nicolas Nassim Taleb (The Black Swan Theory) υποστηρίζει ότι το χρηματοπιστωτικό στηρίζεται σε ακραία στοιχήματα και περιγράφει αυτή τη συμπεριφορά σαν αυτοκτονικό ιδεασμό.

Ο λόγος, απλός: οι χειριστές του συστήματος δεν βλάπτονται από αυτές τις ακροβασίες - δεν χάνουν δικά τους χρήματα, δεν τους αγγίζουν οι επιπτώσεις (βλ. το θέμα των bonus που συζητήθηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική).
Θα πρόσθετα ότι δεν επηρεάζεται ούτε το σύστημα το οποίο χειρίζονται - οι πρόσφατες απώλειες τους καλύπτονται εν μέρει από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε νομίσματα και χώρες.

Συνομιλητής του Taleb είναι ο (βραβευμένος με Νομπέλ) ψυχολόγος Daniel Kahnemann. Ο Kanhemann αναλύει από την δική του οπτική, τον αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διαχωρίζοντας τις προσδοκίες βάσει εμπειρίας από τις προσδοκίες που βασίζονται στην λογική.

Πριν λίγα χρόνια συζητούσαμε ποιος έπρεπε να είναι ο ρόλος της Αγοράς. Σε πολύ λίγο χρόνο, και χωρίς να ληφθεί συνειδητή απόφαση, η Αγορά βρέθηκε στην πρωτοκαθεδρία. Η ταχύτητα με την οποία συνέβη μας έφερε στο σήμερα όπου η ζωή μας καθορίζεται από ένα σύστημα που δεν αντανακλά τις αξίες μας.
Οι χειριστές του χρηματοπιστωτικού συστήματος θεωρούν ότι αυτό είναι το νέο status quo. Στον αντίποδα, βρίσκονται όσοι βιώνουν τις συνέπειες αυτής της νέας κατάστασης και οι πολιτικοί που τους εκπροσωπούν.

H συνέχεια επί της οθόνης - κάτω δεξιά πατήστε watch full program για να παρακολουθήσετε όλη την συζήτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Translate