18.6.10

Τα “δίκια” των εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ


Παραθέτω από την:

Γενικά (2004 - 2009)
 • επισημαίνεται η απουσία θεσμικού πλαισίου για τη διενέργεια προσλήψεων καθώς δεν υπάρχει Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος για τη ρύθμιση του εν λόγω θέματος, καθώς και του συνόλου των εσωτερικών διαδικασιών της.
 • απουσιάζει επίσης και οιοδήποτε άλλο κανονιστικό κείμενο (νόμος, διάταγμα, υπουργική απόφαση), για τον προσδιορισμό ολοκληρωμένης και λεπτομερούς διαδικασίας προσλήψεων με γνώμονα την διασφάλιση και την τήρηση γενικών αρχών του δικαίου της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της ισότητας ευκαιριών, καθώς και της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος
Για τις προσλήψεις 2004 - 2007
 • ∆εν τηρούνται συστηματικά και πλήρη πρακτικά συνεντεύξεων
 • ∆εν υπάρχει κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία για την εξέταση των υποψηφίων
 • ∆εν υπάρχουν βιογραφικά για όλους τους προσληφθέντες
 • ∆εν αναφέρεται συγκεκριμένη θέση εργασίας των προσλαμβανομένων παρά μόνο γενικά ότι προσλαμβάνονται στη ∆/νση Εξυπηρέτησης Επιβατών
Για τις προσλήψεις 2008
 • Την περίοδο αυτή προσλήφθηκαν συνολικά 145 άτομα. Οι προσλήψεις παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα με την παραπάνω περίοδο.
Για τις προσλήψεις 2009
 • Στην περίοδο των εννέα (9) αυτών μηνών προσλήφθηκαν συνολικά 326 άτομα (αποφάσεις ∆Σ μέχρι 04.09.2009).
 • Καταγράφεται μεγάλη αύξηση των προσλήψεων αφού το έτος αυτό διενεργείται το 50% των συνολικών προσλήψεων της περιόδου 31.03.2004-04.10.2009.
 • Οι ανωτέρω καταγραφείσες παθογένειες και δυσλειτουργίες του συστήματος προσλήψεων της εταιρίας παγιώνονται και επιτείνονται, ενισχύοντας τη διαπίστωση ότι οι προσλήψεις δεν γίνονται βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών.
Ακολουθεί μία μακρά λίστα με παρατηρήσεις του τύπου:

6) Με την Απ. ∆Σ 846/09.05.2009 προσελήφθησαν 24 άτομα.
 • Ο ΘΖ και ΑΠ έδωσαν συνέντευξη στις 14.05.2009, δηλ. πέντε ημέρες μετά την πρόσληψή τους.
 • Ο ΘΖ είναι κάτοικος Λάρισας και χωρίς καμία επαγγελματική εμπειρία, προσελήφθη ως υπεύθυνος σταθμού.
 • Ο ∆Β είναι κάτοικος Λάρισας και μολονότι έχει αρνητική αξιολόγηση αλλά προσλαμβάνεται ως πωλητής εισιτηρίων.

ΓΙΑ ΤΑ “ΔΙΚΙΑ" ΑΥΤΩΝ ΑΠΕΡΓΟΥΝ; ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ;

Ένα ενδεικτικό πινακάκι:


edit

"Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2009 προσλήφθηκαν 154 άτομα!”

Ερώτηση: Θα ασκηθούν διώξεις όπως προτείνεται στην σελίδα 48 της έκθεσης;

Ζ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ


Ζ.1 Αστική ευθύνη

Να ασκηθεί κατά των μελών των ΔΣ της ΑΜΕΛ ΑΕ η εταιρική αγωγή του Κ.Ν.2190/1920 για τη ζημία που υπέστη η εταιρία από τη λήψη απόφασης διενέργεια προσλήψεων προσωπικού ιδιαίτερα κατά την περίοδο από 01.01.2008 έως 31.12.2009. Η ευθύνη των μελών του ΔΣ ερείδεται στο άρθρο 22α του Κ.Ν.2190/1920 και στο άρθρο 3 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με τα οποία τα μέλη του ΔΣ ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση.


Ζ.2 Ποινική ευθύνη

Να διαβιβαστεί η παρούσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση της άσκησης ποινικής δίωξης (απιστία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση άνω των 15.000€) κατά των μελών του ΔΣ της εταιρίας για παράνομες πράξεις κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων (διενέργεια προσλήψεων) ιδιαίτερα κατά την περίοδο από 01.01.2008 έως 31.12.2009, με τις οποίες ζημίωσαν την περιουσία της εταιρίας. Η ποινική ευθύνη των μελών του ΔΣ ερείδεται στα άρθρα 54 επ. του Κ.Ν.2190/1920 και στο άρθρο 15 του Ν.3242/2004.


Πίνακας 12:
Εκτιμώμενο όφελος από αναδιοργάνωση εταιρίας και καταγγελία συμβάσεων υπεράριθμου προσωπικού
Σύνολο 5.342.000€

2 σχόλια:

Rodia είπε...

Ενα καλο ερωτημα ειναι και αυτο: Τι συμβαινει με τις μεταταξεις απο ΟΣΕ στο Μετρο και μαλιστα σε εξειδικευμενες θεσεις, άσχετες με τον ΟΣΕ; Τρενα μεν και τα δυο, αλλά.. διαφορετικά τρένα!

constantinos alexacos είπε...

Δεν το πρόσεξα αυτό - ήταν στην έκθεση ή το έμαθες από αλλού;

(άσχετο) έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο εμπεριστατωμένη ήταν η έκθεση του ΓΕΔΔ. Το γράφω και το ξαναγράφω, αλλά πραγματικά δεν το περιμένα. Σε βαθμό που περιμένω κάποιον να τραβήξει την κουρτίνα και να πει "είναι όλα ένα ψέμα, γιατλι ο νόμος ορίζει ότι... και ..." κατάλαβες. :)

Translate