23.5.12

Η Ελλάδα της μειοψηφίας


Η Ελλάδα της μειοψηφίας

Η Ελλάδα της μειοψηφίας δεν δέχεται την πόλωση.

Η Ελλάδα της μειοψηφίας καταπιέζει το συναίσθημα της, για να επιτρέψει στην λογική να πάρει ανάσα.

Η Ελλάδα της μειοψηφίας ενημερώνεται με προσπάθεια, και δεν αφήνεται στους δημαγωγούς του μίσους και της μισαλοδοξίας.
Η Ελλάδα της μειοψηφίας συμβιβάζεται ακόμα και ιδεολογικά, όταν η περίσταση το απαιτεί· τα ζυγίζει και ξεχωρίζει το πρωτεύoν από το δευτερεύoν.
Η Ελλάδα της μειοψηφίας μαθαίνει να συνεργάζεται. Με γνώμονα το πρωτεύoν.
Η Ελλάδα της μειοψηφίας συμβιβάζεται. Γνωρίζοντας ότι ο καλύτερος τρόπος για να μην γίνει ποτέ τίποτα, είναι να τα ζητήσεις όλα τώρα, σαν κακομαθημένο παιδί.
Η Ελλάδα της μειοψηφίας είναι έφηβη. Θα ενηλικιωθεί όταν θα πάψει να είναι διάσπαρτη, μπροστά στην καταστροφή.
Η Ελλάδα της μειοψηφίας μπορεί να μην υπάρξει ποτέ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Translate